Адреси

ВАЖНО: Извънредно работно време!

Работното време и особено часовете за очни прегледи се определят динамично според условията всяка седмица.

Молим Ви да проверявате тази страница за актуална информация когато планирате да ни посетите.

Оптика Призма

Град Варна (9000),
ул. Русе №9 – до Опера Варна
Телефон: 0886 208 042

Неработен ден : 25ти Май.

Работно време
Понeделник до петък: 10:00–18:00

ПРЕГЛЕДИ
На дата 21.05.20: 14:00–17:30
На дата 28.05.20: 14:00–17:30
На дата 29.05.20: 14:00–17:30


Оптика Призма

Град Варна (9000),
бул. Съборни №40 – в Градска Болница
Телефон: 0886 208 046

Неработен ден : 25ти Май.

Работно време
Понеделник до петък: 10:00–18:00
Събота: 9:30–15:30

ПРЕГЛЕДИ
На дата 21.05.20: 10:00–13:00 и 14:00–17:30
На дата 22.05.20: 14:00–17:30
На дата 26.05.20: 10:00–13:00 и 14:00–17:30
На дата 27.05.20: 14:00–17:30
На дата 28.05.20: 10:00–13:00 и 14:00–17:30
На дата 29.05.20: 14:00–17:30
На дата 30.05.20 (събота): 10:00–14:30